kozadattar.hu


Magyarország.hu - Kormányzati portál


www.aldozatsegites.hu
Zöldfa úti komplex-telep program
www.resource-ce.eu


Hirdetési feltételek
Lelkisegély szolgálat 25 éves kortól
Lelkisegély szolgálat 45 éven felülieknek
TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről
www.allamkincstar.gov.hu
www.gvh.hu
www.nedoljonbe.hu

Tehermentesítő út


Harmincöt évvel az első ütem megkezdése után végre megvalósult Salgótarjánban a várost tehermentesítő út harmadik ütemének kiépítése.

 

Salgótarjánt domborzati adottságai következtében csak egy 25-30 km hosszú új nyomvonallal lehetne teljesen elkerülni, mely nagy valószínűséggel az országhatár előtt nem csatlakoztatható vissza. A realitásokhoz igazodva a fejlesztési programokban így nem elkerülés, hanem tehermentesítő út szerepelt.

 

Az első ütem 3,4 km hosszú új nyomvonala 1976-ban készült el.
A második ütemben megvalósult újabb 700 m forgalomba helyezése 1989-ben történt.
A harmadik ütem versenyeztetése 1994-ben becsült költséget magasan meghaladó ajánlati ár miatt nem lehetett eredményes.
Négy év elteltével egy korszerűsített tervre 1998-ban indult újabb közbeszerzési eljárás. A legkedvezőbb ajánlati ár kisebb mértékben ugyan, de ebben az esetben is meghaladta az előzetes keretet, a költségfedezet biztosítását árvízi átcsoportosítás is nehezítette, így az eredményhirdetés ismét meghiúsult.

 

A megvalósításra újabb lehetőség 2005-ben adódott, a projekt elnyerte a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program támogatását. A harmadik versenyeztetés kedvezőbben alakult a korábbiaknál, becsült költség alatti ajánlatával a nyertes ajánlattevő a HBV (Hídépítő Zrt/Betonút Zrt/Viadom Zrt) Konzorcium volt. Tizenhat évi szünet után 2005 szeptemberében a harmadik ütem kivitelezése megkezdődött. A munkák beruházója a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt (kezdetben az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, majd a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ), lebonyolítója a Magyar Közút Kht (kezdetben a Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht). Az építés ütemezetten zajlott, annak ellenére, hogy a projekt bonyolultsága következtében megrendelő, kivitelező, tervező és lebonyolító rendkívül sok problémával találta szemben magát. A szerződés módosítása vált szükségessé, elsősorban egy lakóházas ingatlan kisajátítása során több mint egy évig tartó peres eljárás következtében.

 

A 3,1 km hosszú harmadik ütem építése befejeződött, így az első ütem építésének megkezdésétől számítva 35 év elteltével megvalósult a várost tehermentesítő, összesen 7,2 km hosszú útvonal. Elkészültével nagymértékben javul a megyeszékhelyen átvezető és egyre növekvő közúti forgalom biztonsága, nem is beszélve a környezetvédelmi szempontok kedvező alakulásáról.

 

Az út egy része meglévő közművezetékekkel sűrűn behálózott városi, illetve városszéli környezeten vezet keresztül, ráadásul a hegyoldalakkal, patakkal, vasúti pályaszakasszal nehezített terepen több alul- és felüljárót, valamint támfalakat is meg kellett építeni. Egy rövid szakaszon még a vasúti pályát is átépítették. Műszaki feladatként is nagy kihívás volt mindez, annak megszervezése is sok munkát igényelt, hogy az építkezés a lakosság számára a legkevesebb kellemetlenséggel járjon. Az építési munkák befejezését követően kivitelező helyreállította az építési forgalommal legjobban igénybe vett önkormányzati utakat.

 

A beruházáshoz hozzájárult Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is, a területszerzési költség negyedét a város költségvetéséből biztosította, valamint a szükséges új közvilágítás az útépítéshez kapcsolódó városi beruházásként valósult meg.

 

Eddig Salgótarján domborzati viszonyai miatt a városból Szlovákia irányába vezető útvonal egy szakaszon gyakorlatilag egyutcásra szűkült. A főút kapacitása nem volt elegendő, egy baleset, vagy valamilyen vészhelyzet esetén komoly problémákkal kellett számolni. A főút melletti lakóházakat nagyfokú zaj- és rezgésterhelés érte. Az új tehermentesítő úttal nyernek a város lakói és mindazok, akik átutaznak Salgótarjánon. A beruházás gazdaságosságának vizsgálatára költség-haszon-elemzés készült. A vizsgálat alapján a járművek üzemeltetési költségeiben jelentkező megtakarítás a torlódások megszűnésének köszönhető, valamint annak, hogy a kialakuló járműsebesség várhatóan közelít az optimálishoz. A megvalósult, megfelelő kapacitású útszakaszon jelentősen javulhat a forgalom biztonsága is.
További nagy előnye a beruházásnak az, hogy a terhelt átkelési szakasz mentén élőket az üzembe helyezést követően kevesebb közlekedési eredetű károsanyag-kibocsátás, zaj- és rezgésterhelés éri. A forgalom megoszlását a teherforgalom esetében legalább 70/30 százalékosra becsülik, személygépkocsiknál pedig 50/50 százalékosra prognosztizálják. Az új útszakasz átadásával válnak teljes értékűvé a tehermentesítő út 1976-ban és 1989-ben elkészült korábbi szakaszai is. Eddig ezek sem működhettek teljes értékűen, a teherforgalom a belváros nagyrészét még terhelte.

 

A szakemberek azt is leszögezik, hogy a térség közlekedési potenciáljának e beruházásból adódó növekedése addicionális hasznot hoz. A következő időszakra tervezett, más közútfejlesztési beruházásokkal együtt – elsősorban a KözOP programban szereplő, 21. számú főút külterületi szakaszain megvalósuló további négysávosítás kiépítésével – arra számítanak, hogy ennek a beruházásnak jótékony hatása lesz a város és térsége (Salgótarján-Bátonyterenye-Pásztó) gazdasági fejlődésére is.

 

A beruházás főbb adatai:

 

Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., korábban Útgazdálkodási és Koordinációs igazgatóság/Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Kivitelező: HBV Konzorcium (vezetője Hídépítő Zrt, tagja Betonút Zrt, korábbi tagja Viadom Zrt)
Tervező: Tetthely Kft –műtárgy altervező NEFER Kft
Lebonyolító: Magyar Közút Kht., korábban Nógrád Megyei Állami Közútkezelő Kht –műszaki ellenőr Reformút Kft
Az építés megkezdődött 2005-ben, befejeződött 2008-ban.

 

A projekt jellemzői:
 • Az útszakasz hossza:

  a 21. sz. főutat tehermentesítő 2112. jelű út a 3+695 – 6+637 km szelvények között került megépítésre, vagyis ezen szakasz hossza ~3 km. Ezen felül még készültek kiszolgáló utak ~0,9 km hosszban

 • Az út részei:

  Az 2112. jelű út konkrét szakaszai a teljesség igénye nélkül:

  • Zárt szelvénybe helyezett Tarján patak
  • Salgó úti (2303. jelű út) felüljáró, csatlakozó támfalakkal
  • Salgó és Tarján patakok hídjai
  • Tarján patak mederének felújítása Kassai sor mellett
  • Sportcsarnoki parkoló és átkötő út
  • Sportpályák „alatti” cölöptámfal
  • Losonci úti, Móricz Zs. úti kiszolgáló út
  • Móricz Zsigmond úti felüljáró / vasút felőli oldalán vasalt talaj támfallal
  • Garázsokhoz vezető út / mellette máglyafal
  • Vadaskerti felüljáró
  • Vadaskerti és Kercseg dűlői utak
  • Vasúti híd előtti nagy bevágás (homokkőfejtéssel, ~30 m-es mélységben)
  • MÁV acél rácsos híd
  • 21. sz. főút (Füleki út) körforgalmi csomópontja
  • Sebaj úti híd/átkötő út

 • Az útszakasz műtárgyai:

  • 1 db vasúti híd,
  • 2 db nagy monolit közúti híd,
  • 4 db kisebb gerendás híd,
  • cölöptámfalak,
  • vasalttalaj támfalak,
  • Gabion-falak,
  • máglyafal

 • A tehermentesítő út műtárgyainak építése során alkalmazott technológiák:

  1. Salgó úti felüljáró: 10 támaszú, 250 m-es hosszú íves, „S-alakú”, monolit vasbeton híd,
  2. Tarján-patak híd: 1 nyílású vasbeton gerendás híd,
  3. Salgó-patak híd: 1 nyílású vasbeton gerendás híd,
  4. Móricz Zsigmond úti felüljáró: 5 nyílású utófeszített vasbeton híd 24,0 illetve 30,0 m-es nyílásokkal, 138 m-es hosszúságban,
  5. Vadaskerti felüljáró: 1 nyílású vasbeton gerendás híd,
  6. Vasúti híd: kéttámaszú, rácsos főtartós acél híd 39 m hosszúságban,
  7. Sebaj úti híd: 1 nyílású vasbeton gerendás híd

 • Különlegességek:

  • Salgó úti felüljáró: nagy méretű íves monolit vasbeton híd, mely vasút és patak felett is átível,
  • Móricz Zsigmond úti felüljáró: ilyen típusú utófeszített felszerkezetű vasbeton híd a második az országban!
  • Vasúti híd: megépítésére 3 hónap állt rendelkezésre!
  • Vasúti híd környezete: ahol kisajátítási nehézségek miatt teljes munkaterület csak a befejezést megelőző ~3 hónapban állt rendelkezésre az útépítést végző Betonút Zrt. részére, és ezen szakaszon a bevágásban (közel 30 m-es szintkülönbség!) nagyon nehezen fejthető szürke homokkövet kellett kibontani

 • Amire különösen oda kellett figyelni:

  • az út nyomvonala egy szakaszon lakóépületek és a vasút között halad el, melyek miatt az építkezést fokozott figyelemmel kellett végezni. (Ezúton is köszönet a helyi lakosok „türelméért”, a MÁV-nak a szakfelügyeletért),
  • a Tarján patak építése során kikerülő iszapot be kellett vizsgáltatni (kiderült, hogy nem veszélyes hulladék),
  • forgalomkorlátozások kialakítása a helyi és átmenő forgalom minimális zavarásával kellett végrehajtani,
  • ütemterv percre pontos betartása volt szükséges a MÁV híd építése során (3 hónapos vágányzár mellett készült),
  • különös figyelmet igényeltek a közműkiváltások, mivel a korábbi közműtérképek nem voltak teljesen napra készek

 • Jellemző mennyiségek a tehermentesítő út építése során

  • Beépített beton mennyisége: 20.000 m3
  • Beépített aszfalt mennyisége: 5.000 m3
  • Hidak száma: 7 db
  • Támfalak: 1,4 km
  • Pataklefedés/mederátépítés: 0,8 km
  • Főpálya: 3,1 km, bekötőutak: 0,9 m
  • Kitermelt föld mennyisége: 160.000 m3
  • Töltésépítés: 40.000 m3
  • Aszfalt kopóréteg: 35.000 m2
  • Burkolt árok: 4.500 fm
  • Csapadékcsatorna: 2.700 fm
  • Közmű építés: 35 km
  • Közmű bontás: 11 km
Salgótarján belterületén és az országhatárig vezető főúton az elkészült új nyomvonalhoz csatlakozó országos közutak felújítása is megkezdődött.

 

A  tehermentesítő út kivitelezésének költsége: 5.322.204.093 Ft + ÁFA, amiből
 • 623.520.000 + 55.269.475=678.789.475 nettó Ft Útpénztári finanszírozásból,
 • 4.643.414.618 nettó Ft KIOP forrásból, amely
  • 75% ERFA forrásból
  • 25% hazai központi költségvetési forrásból került kifizetésre.

 

 nyomvonal térkép     (Nagyításhoz kattintson a képekre.)
 

Képek
  A tehermentesítő út déli vége a vasúti felüljáróval

  Élvezetes panoráma

  A tehermentesítő út északi vége a vasúti híddal

  A tehermentesítő út északi vége a körforgalommal

Kövess minket Facebook-on
Online Ügyeletfigyelő Rendszer
Tourinform Iroda Salgótarján


Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Tarjáni Gyermektábor
Bányászati Kiállítóhely Salgótarján
Zenthe Ferenc Színház


SINIA Bútorgyártó Kft.
Salgó Raktártechnika Kft.


Salgótarján Kártya