kozadattar.hu


Magyarország.hu - Kormányzati portál


www.aldozatsegites.hu
Zöldfa úti komplex-telep program
www.resource-ce.eu


Hirdetési feltételek
Lelkisegély szolgálat 25 éves kortól
Lelkisegély szolgálat 45 éven felülieknek
TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről
www.allamkincstar.gov.hu
www.gvh.hu
www.nedoljonbe.hu

Civil szervezetek

Beköszöntő

A civil szervezetek nélkül nem lehet helyi demokráciáról beszélni. 

 

A civil szféra olyan emberi értékek megjelenítője, mint a függetlenség, az egyéni kezdeményezés, a sokszínűség, az összetartozás, az eredményes együttműködés. Számos civil szervezet járult hozzá eddig is Salgótarján sikeréhez, fejlődéséhez. A jövőben, várhatóan a jelenleginél, még jelentősebben vesznek részt a helyi civil szervezetek a város- és közösségépítésben.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a civil szervezetekkel történő kapcsolattartást, az önkormányzati feladatok ellátásában történő együttműködést, a partnerség elmélyítését, a folyamatos konzultációt. Ennek érdekében a képviselő testület elfogadta 2007-ben városunk Civil Koncepcióját.
Közös érdekünk, hogy minél több erős, jól működő civil szervezet legyen Salgótarjánban. 


Tisztelt Civil Szervezetek!

 

Szeretnénk a civil portált megújítani, tartalommal megtölteni, igazi információs forrássá tenni. Lehetőséget kívánunk nyújtani az önkormányzati - civil - vállalkozói szféra együttműködésének erősítésére, a partnerség elmélyítésére és közös projektek megalkotására.
Ehhez kérjük, várjuk minden érintett jelentkezését. Több mint száz civil szervezet jelentkezett be a Civil Szolgáltató Központ felhívására, hogy részt kíván venni a Civil Fórum munkájában.
Bemutatásukra, programjaik közkinccsé tételére van lehetőség Salgótarján város honlapján.
Elérhetővé kívánjuk tenni azokat az anyagokat, amelyek érintik, érdekelhetik a civil szervezetek tagjait.

 

A civil szervezetekkel történő kapcsolattartás.


Salgótarjáni Civil Szolgáltató Központ
3100. Salgótarján,Fő tér 5.
Pál Szilárd
irodavezető
Telefon: (32) 423-477 e-mail: stcszk@globonet.hu


Polgármesteri Hivatal Oktatási Kulturális és Sport Iroda
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.
dr. Huszárné Kraft Valéria
vezető főtanácsos, civil referens
Telefon: (32) 417-255 e-mail: hkvaleria@salgotarjan.hu


Salgótarjáni Civil Kerekasztal
3100. Salgótarján, Rákóczi út 11.
dr. Diósiné Taracsák Judit
elnök
Telefon: (32) 420-381 e-mail: rkk@eke.starjan.hu

 


A Salgótarjáni Civil Kerekasztal megalakulása

A Salgótarjáni Civil Fórum szekciói megválasztották vezetőjüket, képviselőket delegáltak a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai sorába, valamint a Civil Alap Bíráló Bizottságába 2008. december 18-án. Három évre történt a megbízás.


Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai  
dr. Diósiné Taracsák Judit elnök, rend-, környezet- és állatvédelmi szekció
Nagy Ferencné alelnök, nyugdíjas szekció
Brunda Katalin alelnök, szociális, egészségügyi, gazdasági és foglalkoztatási szekció
Tolnai Sándor szociális, egészségügyi, gazdasági és foglalkoztatási szekció
Csohány Tibor rend-, környezet- és állatvédelmi szekció
Szendrődi György nyugdíjas szekció
Tóth Marianna nevelési és oktatási szekció
Pintér Kovács Katalin nevelési és oktatási szekció
Szilasi András kulturális és művészeti szekció
Simon József kulturális és művészeti szekció
Csaba Ákos ifjúsági, sport és szabadidő szekció
Szabó János ifjúsági, sport és szabadidő szekció
   
Szekcióvezetők  
Erdei Imréné ifjúsági, sport és szabadidő szekció
Gyetvainé Szorcsik Angéla kulturális és művészeti szekció
Szabó Istvánné nevelési és oktatási szekció
Szendrődi György nyugdíjas szekció
Szűcs Marianna rend-, környezet- és állatvédelmi szekció
Nagy Józsefné szociális, egészségügyi, gazdasági és foglalkoztatási szekció
   
A Civil Alap Bíráló Bizottságába delegáltak  
Valiskó Ferenc ifjúsági, sport és szabadidő szekció
Pádár Lászlóné kulturális és művészeti szekció
Czene Gyuláné nevelési és oktatási szekció
Nagy Ferencné nyugdíjas szekció
dr. Ispán András rend-, környezet- és állatvédelmi szekció
Borók Sándor szociális, egészségügyi, gazdasági és foglalkoztatási szekció

 

A Civil Kerekasztal koordináló, szervező, segítő szerepet tölt be, valamint az információk közvetítését, a kapcsolatok erősítését. Részt vesz tanácskozási joggal a civileket érintő önkormányzati döntések előkészítésében szakértők bevonásával.
A szekcióvezetők segítik a civil szervezetek közötti információk áramlását, az együttműködés erősödését. Kapcsolatot tartanak a kerekasztal és a szekciók között.
A Civil Alap Bíráló Bizottságának tagjai a civil alapban elkülönített, a civil szervezetek számára támogatásként pályázati úton odaítélhető pénzösszeg sorsáról döntenek. Elbírálják a beérkezett pályázatokat tartalmi és formai szempontból.

Kapcsolódó dokumentumok:
Salgótarján Megyei Jogú Város Civil Koncepciója
A Salgótarjáni Civil Kerekasztal ügyrendje
Salgótarjáni Civil Kódex


Felhívás Salgótarjáni Civil Szervezetek, Intézmények és Magánszemélyek részére

A Salgótarjáni Civil Kerekasztal 2010-ben az alapszabályában megfogalmazott célokkal összhangban „CIVILEK A VÁROSÉRT” – díjat alapított.

Az ALAPÍTÓ célja az, hogy elismerje azon személyek vagy szervezetek tevékenységét, akik/amelyek kiemelkedő közéleti tevékenységükkel hozzájárultak Salgótarján Megyei Jogú Város civil társadalmának sokszínű, hatékony működéséhez és folyamatos fejlesztéséhez.

Civil szervezetek Salgótarjánban


Kövess minket Facebook-on
Online Ügyeletfigyelő Rendszer
Tourinform Iroda Salgótarján


Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Tarjáni Gyermektábor
Bányászati Kiállítóhely Salgótarján
Zenthe Ferenc Színház


SINIA Bútorgyártó Kft.
Salgó Raktártechnika Kft.


Salgótarján Kártya