kozadattar.hu


Magyarország.hu - Kormányzati portál


www.aldozatsegites.hu
Zöldfa úti komplex-telep program
www.resource-ce.eu


Hirdetési feltételek
Lelkisegély szolgálat 25 éves kortól
Lelkisegély szolgálat 45 éven felülieknek
TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről
www.allamkincstar.gov.hu
www.gvh.hu
www.nedoljonbe.hu

4. Vadkár eljárás


Jogszabályok:
  • 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról (Vtv.)
  • 79/2004. (V.4.) FVM rendelet a Vtv. végrehajtásainak szabályairól

Vadkár fogalma:

Vtv. 75.§(1) A jogosult az e törvényben foglaltak alapján köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (a továbbiakban együtt: vadkár).
(2) A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.
(3) A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt.


Eljárás menete:

A vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében nemcsak a vadászatra jogosult, hanem a földhasználó is köteles közreműködni 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 78-79.§.
Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár esetén a megtérítés iránti igényt a kár bekövetkezésétől -folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől- számított harminc napon belül kell közölni a kárért felelős személlyel. A vadkár megtérítésére az köteles, aki a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek a vadászterületén a károkozás bekövetkezett, illetőleg akinek vadászterületéről a vad kiváltott.
Ha a közléstől számított nyolc napon belül nem jön létre egyezség, a károsult kérelmezheti a kár helye szerinti illetékes önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban a közte és a felelős személy közötti kárbecslési eljárás lefolytatását.
Itt fontos megjegyezni, hogy csak a vadkár fogalmába tartozó ügyek tartoznak ide: Vtv. 75.§. A vadkárbecslési eljárásban a jegyző érdemben nem dönt, csak biztosítja a Felek egyezségkötésének lehetőségét. A kár megállapítását és becslését szakértő végzi. Az erről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadja a jegyzőnek, aki a jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között. Ha nem jön létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.
Kérelemre indult eljárás esetén az eljárási költségeket, mint az eljárási illeték és a szakértői díj, ideértve a szakértő költségtérítését is, a kérelmező ügyfél előlegezi meg. Ennek hiányában a jegyző az eljárást megszünteti.Kövess minket Facebook-on
Online Ügyeletfigyelő Rendszer
Tourinform Iroda Salgótarján


Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Tarjáni Gyermektábor
Bányászati Kiállítóhely Salgótarján
Zenthe Ferenc Színház


SINIA Bútorgyártó Kft.
Salgó Raktártechnika Kft.


Salgótarján Kártya