kozadattar.hu


Magyarország.hu - Kormányzati portál


www.aldozatsegites.hu
Zöldfa úti komplex-telep program
www.resource-ce.eu


Hirdetési feltételek
Lelkisegély szolgálat 25 éves kortól
Lelkisegély szolgálat 45 éven felülieknek
TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről
www.allamkincstar.gov.hu
www.gvh.hu
www.nedoljonbe.hu

Testvérvárosok

Testvérvárosi kapcsolatok:
Banská Bystrica / Besztercebánya (Szlovákia)
Gliwice (Lengyelország)
Lucenec / Losonc (Szlovákia)
Vantaa (Finnország)
Vigarano Mainarda (Olaszország)
Filakovo/ Fülek (Szlovákia)

Partnervárosi kapcsolatok:
Doncaster (Egyesült Királyság)
Nacka (Svédország)
Valenciennes (Franciaország)

Salgótarján Megyei Jogú Város jelenleg négy európai ország öt városával tart fenn testvérvárosi, három ország három városával pedig partnervárosi kapcsolatot.
Az együttműködés egyes városokkal szerződésben, megállapodásokban rögzített együttműködésen alapul. A kapcsolattartás másik formája - azokkal a városokkal, amelyekkel formálisan kötött szerződésekkel nem rendelkezünk - alkalmankénti tapasztalatszerző, egymás munkájának megismerését célzó megbeszélésekben ölt testet.Testvérvárosok

Banská Bystrica / Besztercebánya (Szlovákia)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 1973.

A testvérvárosok közül - főként a földrajzi adottságok miatt és azért is, mert a kapcsolatok itt nyúlnak vissza a legrégebbi időkre - a legrendszeresebb és a legsokoldalúbb kapcsolatot Besztercebányával tartunk, a két város vezetői évenként két alkalommal találkoznak. Szükségesnek tartjuk a gazdasági társaságok, kereskedelmi és ipari kamarák kapcsolatfelvételét. A testületek támogatják az oktatási, kulturális és sport ágazatokhoz tartozó intézmények kapcsolatfelvételét, illetve a meglévő kapcsolatok bővítését, legnagyobb sikereket e területeken sikerült elérni. Jelentős a két hivatal dolgozóinak kapcsolata: évente két alkalommal, felváltva mindkét városban találkoznak, elősegítve ezzel egymás munkájának megismerését, tapasztalatcseréjét.A testvérvárosi megállapodás 2011-ben kibővült az idegenforgalom és a Novohrad-Nógrád Geopark területére vonatkozó együttműködéssel.Gliwice (Lengyelország)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 1991.

A testületek évenkénti látogatása során történik meg az addigi együttműködési megállapodások megerősítése, valamint bővítése a kultúra, a sport és az intézmények közötti kapcsolatfelvétel területén.Lucenec / Losonc (Szlovákia)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 2003.

A két város kapcsolata még a történelmi Nógrád megye időszakában természetes kapcsolat volt mind gazdasági, kereskedelmi, közigazgatási és kulturális téren. A városok több éve jó kapcsolatokat ápolnak egymással. A partnervárosok kölcsönösen biztosítják a kedvező feltételeket a gazdasági, üzleti és kereskedelmi területen történő együttműködéshez; fenntartják az együttműködést a kultúra és az oktatás területén, segítik az együttműködést kulturális intézmények között, valamint diákok és tanárok csereprogramját; együttműködnek a környezetvédelem területén; ösztönözni fogják az információ- és tapasztalatcserét a közigazgatás területén.
2003. szeptember 18-án került aláírásra a két város közgyűlése altal jóváhagyott, végleges formába öntött testvérvárosi megállapodás.Vantaa (Finnország)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 1977.

Rendszeres látogatásokban testesül meg a két város közötti testvérvárosi kapcsolat, amelynek keretében kulturális delegációk látogatnak egymáshoz és sportkapcsolataink is vannak (pl. tájfutó versenyek). Oktatási intézmények közötti kapcsolatfelvételre is sor került és rendszeresek a gyermek csereüdültetések, gyermektáboroztatások is.
A Magyar-Finn Baráti Társaság szervezésében több család közötti kapcsolatfelvételre is sor került, amelyek még személyesebbé tették a két város lakói számára egymás kultúrájának megismerését.Vigarano Mainarda (Olaszország)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 1996.

Az együttműködés kiterjed a két város gazdasági, kultúrális, sport és kereskedelmi programjaira. A városok vezetői évenként rendszeresen értékelik az együttműködés tapasztalatait. A személyes találkozásokra egyrészt Salgótarjánban a Palócország elnevezésű kiállítás és vásár alatt kerül sor, ahová az olasz testvérvárosból is rendszeresen érkeznek résztvevők, másrészt Vigarano-ban a maratoni futóverseny idején, ahol salgótarjáni futók is rajthoz állnak és már többször is igen jó helyezést értek el. Salgótarjánnak a Vigarano Mainarda-val fenntartott testvérvárosi kapcsolataiért az Európa Bizottság - nemzetközi zsűri döntése alapján - 2000. júniusában a finnországi Oulu-ban odaadományozta a Golden Star kitüntető díjat. A 36 kitüntetett európai város között egyedüli magyar városként kapta meg Salgótarján ezt a nemzetközi kitüntetést.Filakovo/ Fülek (Szlovákia)

A kapcsolatfelvétel időpontja:2011.

Fülek város kezdeményezésére jött létre a társadalmi és gazdasági kapcsolatok erősítésére. Az együttműködés kiterjed az oktatás, a kultúra, a sport területére, hangsúlyozva az idegenforgalom fellendítése és a látogatottság növelése érdekében végzendő közös tevékenységet, különösen a Novohrad-Nógrád Geoparkot érintve.


Partnervárosok

Doncaster (Egyesült Királyság)

városával alkalmankénti találkozókra kerül sor.Nacka (Svédország)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 1992.

A testületek évenkénti látogatása során történik az együttműködési megállapodásban foglaltak értékelése illetve aktualizálása.Mindezek mellett igen jelentőssé vált az oktatási intézmények közötti kapcsolatfelvétel. Jelenleg a város több általános és középiskolája tart fenn rendszeres kapcsolatot testvérvárosi (főleg szlovák, finn és olasz) iskolákkal, szakmai tapasztalatcsere és gyermekek csereüdültetése céljából.
A nemzetközi kapcsolatok természetesen csak akkor válnak élővé, ha ezek rendszeresek és tartalmasak. Az önkormányzat 1998-tól jelentős összeget használ fel a nemzetközi kapcsolatok finanszírozására.
Terveink között szerepel a már meglévő kapcsolatok további erősítése, elmélyítése, a határokon átnyúló együttműködés mind szélesebb területen történő megvalósítása.Valenciennes (Franciaország)

A kapcsolatfelvétel időpontja: 1992.

A kapcsolatok az 1996-ban megkötött együttműködési megállapodás alapján megélénkültek és kibővültek a kultúrális, a sport és az intézményi kapcsolatokkal is.
2001 várhatóan a Magyar Kultúra Éve lesz Franciaországban amelyhez csatlakozni szándékozunk. Ennek érdekében megkerestük Valenciennes város polgármesterét és ajánlatot tettünk arra, hogy a rendezvénysorozat keretében hogyan lehetne tovább mélyíteni a városaink között kialakult jó kapcsolatot.Kövess minket Facebook-on
Online Ügyeletfigyelő Rendszer
Tourinform Iroda Salgótarján


Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
Tarjáni Gyermektábor
Bányászati Kiállítóhely Salgótarján
Zenthe Ferenc Színház


SINIA Bútorgyártó Kft.
Salgó Raktártechnika Kft.


Salgótarján Kártya